Projekt

logo nauka to lubie2

 

 Harmonogram zajęć - projekt "Nauka - to lubię!"

 „Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.
Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,
 • Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.


Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł


Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych, 2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i angielskiego.
 2. Prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia zajęcia rozwijające uzdolnienia z: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. angielskiego, matematyki, oraz przedsiębiorczości.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi: z biologii, j. angielskiego i matematyki.
 5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
 6. Studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
 7. Doposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej oraz matematycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
 8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

lohs1 października 2020 roku rozpoczęła się kolejna (już trzecia) edycja zajęć w ramach projektu „Nauka – to lubię!”. W bieżącym roku szkolnym 167 naszych uczniów będzie uczestniczyło w wybranych przez siebie: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (w tym prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia), prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W grupie 167 uczniów jest 30, którzy wezmą udział w więcej niż jednym rodzaju zajęć.

 

 

 

 

chemia projekt 2„Chemia eksperymentalna”- to zajęcia, które odbywają się w ramach projektu „Nauka to lubię”. Uczestniczą w nich uczniowie klas 2. Podczas zajęć uczniowie sami eksperymentują. Jest to znaczące, ponieważ wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś, co uczeń osiągnął samodzielnie. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania doświadczeń pozostają w umyśle ucznia na dłużej i ułatwiają dalszy rozwój. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i pobudza motywację do nauki, może ukształtować głębsze zainteresowanie chemią. Podczas zajęć uczniowie wykonują eksperymenty z zakresu podstawy programowej, ale również zahaczają o kuchnię molekularną i slime.

 

 

 

 

Fizyka projekt 3W ramach projektu „Nauka – To lubię!” odbywają się zajęcia z fizyki dla uczniów klas pierwszych „Fizyka w pracowni i w sieci – zajęcia laboratoryjne”. Uczestnicy zajęć obserwują i wyjaśniają przebieg zjawisk fizycznych. Sprawdzają prawa fizyczne i wyznaczają wartości wielkości fizycznych np. wyznaczali wartość przyspieszenia ziemskiego i sprawdzali prawo Ohma.

 

 

 

 

 

 

lohs1 października 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja zajęć w ramach projektu „Nauka – to lubię!”. W bieżącym roku szkolnym 204 naszych uczniów będzie uczestniczyło w wybranych przez siebie: zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia), prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczenia zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

 

przedsiebiorczosc inaczejW ramach projektu „Nauka – To lubię” odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego oraz „Moja wizja kariery”, w których biorą udział uczniowie klas pierwszych. Kształtowanie kompetencji miękkich, rozwijanie postawy asertywnej, technik erystycznych, analiza rynku pracy w UE, zawodów przyszłości, to tylko niektóre z poruszanych tematów. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeniowej, studium przypadku, dyskusji.

 

 

 

 

 

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

logo UE rgb 1

logo taplo

logo karta szkolna

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo

2021 zloto esp rp

JLCF logo POL

akcja żonkile

szkola dialogu 2019

bohaterON

wolontariat z klasą

magisterscholasticus